วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

แพทเทิร์นโดเลมอล

แพท "โดเรมอน" ตุ๊กตาถักโครเชต์ส่วนหัว
ขึ้นต้นชิ้นงานแบบก้นหอยด้วยไหมสีขาว
แถว1: 6X (6)
แถว2: 6V (12)
แถว3: XV*6 (18)
แถว4: 2XV*6 (24)
แถว5: 3XV*6 (30)
แถว6: 4XV*6 (36)
แถว7: 5XV*6 (42)
** เปลี่ยนเป็นไหมสีฟ้า
แถว8: 6XV*6 (48)
แถว9: 5XV 6XT F7T*3 XV*5 X (54)
แถว10: 12X 30T 12X (54)
แถว11-18: 54X (54)
แถว19: 7XA*6 (48)
แถว20: 6XA*6 (42)
แถว21: 5XA*6 (36)
แถว22: 4XA*6 (30)
แถว23: 3XA*6 (24)
แถว24: 2XA*6 (18)
แถว25: XA*6 (12)
แถว26: 6A (6)

ส่วนตัว
ขึ้นต้นชิ้นงานแบบก้นหอยด้วยไหมสีฟ้า
แถว1: 6X (6)
แถว2: 6V (12)
แถว3: XV*6 (18)
แถว4: 2XV*6 (24)
แถว5: 3XV*6 (30)
แถว6: 4XV*6 (36)
แถว7: 36X (36)
** ตัวหนา เปลี่ยนไหมเป็นสีขาว
แถว8: 16X 4X 16X [36]
แถว9: 14X 8X 14X [36]
แถว10-14: 13X 10X 13X [36]
แถว15: 2XA 4XA 3X XA 4XA X 3XA 4XA 2X [30]

ส่วนแขน
ขึ้นแบบก้นหอยด้วยไหมสีขาว
แถว1: 6X (6)
แถว2: 6V (12)
แถว3: 12X (12)
แถว4: 2XA*3 (9)
แถว5: 5X (9)
** เปลี่ยนเป็นไหมสีฟ้า
แถว6-7: 9X (9)
แถว8: 3C 2X 4C (9)

ส่วนขา
ขึ้นแบบโซ่ 3โซ่ด้วยไหมสีขาว
แถว1: 2XW XV [8]
แถว2: VX 3VX 2V [14]
แถว3: V2X VX*2 (ซ้ำ1) [20]
แถว4: X [20]
แถว5: 6XA XA*2 6X [17]

ส่วนหาง
ขึ้นแบบก้นหอยด้วยไหมสีขาว
แถว1: 5X [5]
แถว2: 5V [10]
แถว3: 10X [10]
แถว4: 5A [5]

กระเป๋า
ขึ้นแบบโซ่ด้วยไหมสีขาว
1: 3X [3] (พลิกกลับ)
2: 3V [6] (พลิกกลับ)
3: V X [9]
**ถัก 6X ที่ปากกระเป๋า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น